Ohjeita toimintamaksun perimiseen liittyen Korona-viruksen rajoitettua seuran harjoittelua ja kilpailemista (päivitetty 17.3.2020)

Suomen Palloliiton ohjeistus

Lähtökohta:

Tilanne on syntynyt ilman yhdenkään Palloliiton jäsenseuran minkäänlaista tuottamusta. Tilanne on myös seurojen talouden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin haastava. Lähtökohtaisesti kysymys on kaikkien seuran pelaajien kannalta erittäin oleellinen ja varmaa on se, että ne seurat, joiden pelaajat ja pelaajien huoltajat osoittavat tässä tilanteessa eniten solidaarisuutta seuraa kohtaan tulevat onnistumaan toiminnassaan parhaiten sen jälkeen, kun poikkeustilanne on ohi.

Suositus:

Lähtökohtaisesti joukkueen jäsenyys luo kaikille seuran pelaajille vastuun niiden seuran ja joukkueen välttämättömien kustannusten kattamiseen, jotka syntyvät sen jälkeen, kunnes seura on tehnyt toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannuksia leikkaavat toimet. Seura on puolestaan velvollinen tekemään kustannuksia leikkaavat toimet viivytyksettä. Vastuu seuran toiminnan kustannuksista kokonaisuudessaan on pelaajilla tai heidän huoltajillaan siihen asti, kunnes kustannuksia leikkaavat toimet alkavat vaikuttamaan toiminnan kustannuksiin.

Käytännössä kustannuksia leikkaavien toimien jälkeen seura voi periä joukkueiden pelaajilta ne kustannukset, jotka ovat välttämättömiä seuran tärkeiden toimintojen ylläpitämisestä poikkeustilanteen aikana ja luonnollisesti myös toimista, jotka ovat välttämättömiä toiminnan nopeaksi käynnistämiseksi sen jälkeen, kunnes poikkeustilanne on ohitse.

Missään olosuhteissa seuran ei tarvitse maksaa jo laskutettuja toimintamaksuja takaisin, koska niillä katetaan jo syntyneitä ja väistämättä syntyviä tulevia kuluja. 

FC Kuusysin kustannuksia leikkaavat toimenpiteet

Seuran johtokunta on päättänyt, että joukkueiden toimintamaksut kerätään kokonaisuudessaan jo aloitetun maksusuunnitelman mukaisesti. Toimintamaksuilla pyritään säilyttämään seuran toimintaedellytykset jatkossa.

Johtokunta on 16.3.2020 antanut lomautusilmoituksen kaikille työntekijöilleen niin että mahdolliset lomautukset astuvat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. Seurassa on myös rekrytointikielto päällä sekä investoinnit ja hankinnat on jäädytetty.

Seuran johtokunta kokoontuu päättämään mahdollisista toimintamaksukorvauksista ja niiden muodoista/määrästä heti kun tilanne normalisoituu.

Lisätiedot:

Pasi Reinisalo, toiminnanjohtaja, 044 587 6969, Sami Kollanus, kilpailupäällikkö, 040 1684 699,

FC Kuusysi ry