FC Kuusysi liikuttamassa koulujen kerhoissa

Keväällä 2021 käynnistyi harrastamisen Suomen mallin pilotti, jossa peräti 112 kuntaa pilotoi koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa harrastamisen mallia. Mukana valtakunnallisesti on yli 200 000 oppilasta. Syksyn 2020 aikana valtakunnallisesti kartoitettiin lasten ja nuorten toiveita ja haaveita koskien harrastamista. Islannista tulleen mallin mukaisesti lapsille tarjotaan mielekkäitä harrastuksia koulujen tiloissa koulupäivien päätteeksi. Pilotin ja hankkeen tavoitteena on tarjota lapselle ja nuorelle perhetaustasta ja asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Pilotilla vakiinnutetaan toiminta pysyväksi toimintamuodoksi Suomessa. Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yhteensä 6,4 miljoonan euron avustuksen kerhototeutuksille.

FC Kuusysi on aktiivisena toimijana mukana niin Lahden kuin Hollolan pilottivaiheissa. Totutusti FC Kuusysi on järjestänyt kouluilla erilaisia liikuntakerhoja liikkuva koulu -hankkeen ja muiden hankkeiden turvin. Kevään 2021 aikana FC Kuusysi toimii entistä useammalla koululla kerhotoiminnan toteuttajana, ja seura haluaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä kerhotoimintaa. Toimintaa järjestetään 1.–9.-luokkalaisille oppilaille niin Lahdessa kuin Hollolassa. Koulujen maksuttomat kerhot tarjoavat kaikille mahdollisuuden osallistua toimintaan, ja ryhmissä kuunnellaan ja toteutetaan lasten ja nuorten toiveita koskien liikuntaa. Tällä hetkellä toteutuvat FC Kuusysin ohjatut kerhot on koottu keskitetysti omille sivuille, ja alasivulta on nähtävissä viikkorytmimme, sekä ilmoittautumisohjeet.

Haluaisitko toimia kerho-ohjaajana FC Kuusysin kerhoissa?

Laajennamme kerhotoimintaa koko ajan, ja etsimme uusia virikkeellisiä ohjaajia toteuttamaan kouluilla tapahtuvaa kerhotoimintaa. Mikäli kiinnostuit ohjaustehtävistä, olet 18 vuotta täyttänyt, kokenut ja innostava ohjaaja lasten ja nuorten parissa, ota yhteyttä kerhotoiminnasta vastaavaan palvelupäällikkö Jenni Hannulaan.

FC Kuusysi ry